tmp-stag.cloudaccess.host logo

Aida Reminder

Beskrevet av Statped.


Aida Reminder
Aida Reminder er en påminnelsesapp med kalender og vekkerklokke. Appen kan egne seg for personer som trenger påminnelser gjennom dagen, på en enkel og oversiktlig måte.Hvordan virker den?

I Aida Reminder lager du påminnelser raskt og enkelt. Når du oppretter en ny påminnelse kan du velge en engangspåminnelse eller påminnelser som skal gjentas daglig, ukentlig, månedlig eller årlig. Påminnelsen kan tilpasses den enkelte ved å tilknytte lyd, bilde og tekst.

Innstillinger/ funksjoner

I tillegg til påminnelser inneholder appen vekkerklokkefunksjon, dagsoversikt og månedskalender.

Når du åpner appen vil du se en oversikt over aktive påminnelser og fullførte påminnelser.

 • Klikk på plussikonet i høyre hjørne for å opprette ny påminnelse.
 • Velg engangspåminnelse eller gjentakelse.
 • Legg til tekst, lyd, bilde, dato og klokkeslett.
 • Du kan velge mellom 30 innebygde alarmlyder, sanger fra ditt musikkbibliotek, eller taleopptak.
 • Velg et bilde i appen, fra kamerarull, eller ta bilde med kameraet på din enhet.

Funksjoner

 • Foto
 • Lydopptak
 • Vekkerklokke
 • Pre-alarm
 • Slumrefunksjon
 • Ranger prioritet

Pedagogisk bruk

En app med kalender og påminnelser vil kunne hjelpe eleven med å huske viktige hendelser eller avtaler og til å skape oversikt og trygghet, noe som styrker muligheten for selvstendig og inkluderende deltakelse i skolehverdag og fritid.

Aida Reminder gir deg visuelle og auditive påminnelser gjennom dagen. Appen er lett og intuitiv i bruk, og den kan dermed egne seg for elever fra småtrinnet og oppover. Den er spesielt godt egnet for elever med et betydelig behov for påminnelser og oversikt. Det kan være elever med ADHD, autisme, utviklingshemning eller elever som av andre årsaker trenger gode og tydelige påminnelser.

Appen er også tilpasset elever som er spesielt sensitive for noen typer lyder. Du kan velge mellom 30 innebygde lyder, velge fra eget musikkbibliotek eller taleopptak, slik at du kan velge den lyden som eleven syns er behagelig.

Kompatibilitet

Kompatibel med iOS

Tips og ideer til bruk av appen

 • Skole, hjem og eleven kan samarbeide om å legge inn relevante påminnelser.
 • Gjør taleopptak av eleven selv, eller en person som skaper trygghet for barnet, og knytt det til påminnelsen.
 • Pre-alarm: Alarmer som varsler i forkant av selve hendelsen. Dette er en fin funksjon å bruke for elever som trenger tid til å forberede seg på overganger

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Alarmy

Apper fra samme leverandør

Utviklerne av Aida Reminder har utviklet flere apper for påminnelse og kalender, blant annet Reminder, som inneholder de samme funksjonene som Aida Reminder, men med et noe annet visuelt uttrykk.

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs