tmp-stag.cloudaccess.host logo

Dragonbox numbers

Beskrevet av Hilde Fresjarå.


Dragonbox numbers
Dragonbox er en serie apper som trener matematisk forståelse ved hjelp av spill. Dagonbox numbers trener tallforståelse.Hvordan virker den?

Barna blir kjent med ulike figurer via forskjellige spill. Den varierende lengden på hver figur representerer en tallverdi. I spillene kan barna stable figurene på hverandre så de blir lengre, eller dele dem opp til figurer med mindre tallverdi.

Innstillinger/ funksjoner

Spillet har ingen innstillingsmuligheter, men en naturlig progresjon. Mens barna leker med figurene, og i virkeligheten allerede adderer og subtraherer, trekkes figuren vekk og erstattes av sifre med den samme fargen. Enda lenger ut i spillet trekkes også fargene vekk, og det som står igjen er kun sifrene.

Pedagogisk bruk

På nettsidene til Dragonbox finner du oversikt over matematikkprogram og materiell som er utviklet av WeWantToKnow AS til bruk i skolen. Her kan du også teste de digitale ressursene.

Dragonbox.no

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad, iPhone og iPod touch. Kompatibel med Android.

Veiledning til bruk av appen

Video fra produsenten:

Tips og ideer til bruk av appen

  • Skriv ut kort med figurene, og la elevene leke med dem.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

TELLA

Apper fra samme leverandør

WeWantToKnow AS har utviklet en rekke apper som trener matematisk forståelse som algebra, geometri og tall og mengder. De har også laget en app for de som vil lære seg sjakk.

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs