tmp-stag.cloudaccess.host logo

Prizmo Go – Instant Text OCR

Beskrevet av Hilde Fresjarå.


Prizmo Go – Instant Text OCR
Dette er en gratis app som gir muligheter for å få lest opp tekst du skanner inn på iPhone eller iPad.Hvordan virker den?

Ta et bilde av teksten for å få den lest opp med iPhone eller iPad. Opplesningen finnes på mange språk, også norsk bokmål.

Innstillinger/ funksjoner

Appen er gratis å laste ned, men man må kjøpe tilleggsfunksjoner for å få tilgang til alle funksjoner i appen.

Gratisversjon:

 • Skanne inn en tekst
 • Få teksten lest opp
 • Laste ned nye språk
 • Markere teksten som skal leses opp
 • Gjenkjenning av QR-koder

Export Pack:

 • Eksportere skannet tekst til andre apper (f.eks. mail, meldinger og sosiale medier)
 • Trykke på den innskannede teksten for å komme til en mailadresse, internettadresse eller en GPS-lokasjon.
 • Denne koster ca. 30 kr.

Premium Plan:

Premium Plan gir samme muligheter som Export Pack, med noen tilleggsfunksjoner.

 • Gjenkjenning av håndskrift (kun på engelsk)
 • Oversetting av tekst på 59 språk
 • Denne koster ca. 30 kr. pr. år

Denne appen er laget til personer uten spesielle behov, men den fungerer godt sammen med VoiceOver for synshemmede.

Pedagogisk bruk

Å få lest opp skannet tekst gir muligheter for elever som har lese- og skrivevansker, synsnedsettelser eller andre funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese tekst.

Kompatibilitet

Kompatibel med iOS

Veiledning til bruk av appen

Video fra utvikler på Youtube:

Tilgjengelighet

Bryterstyring Skjermleser

Relaterte apper

KNFB READER Office Lens Seeing AI ClaroSpeak Plus Kroppsbåren og bærbar OCR

Apper fra samme leverandør

Creaceed har utviklet flere apper.

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs