tmp-stag.cloudaccess.host logo

Rehkenaste Regn

Beskrevet av Statped.


Rehkenaste Regn
Rehkenaste er en matematikk app på sør-, lule- og nordsamisk. Appen inneholder oppgaver til de fire regningsartene; addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.Hvordan virker den?

I appen Rehkenaste kan barna velge hvilken regneart de vil jobbe med, utifra det nivået de er på.

Innstillinger/ funksjoner

Barnet kan alene eller sammen med andre trene på matematiske oppgaver. I appen er regneoppgavene illustrert med bilder, og en stemme forteller hva eleven skal gjøre. Det er 10 oppgaver i hver oppgavebolk.

Kompatibilitet

Kompatibel med iOS og Android.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

AÁBC – samisk app for nettbrett

Apper fra samme leverandør

Statped har utviklet en rekke apper.

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs