tmp-stag.cloudaccess.host logo

TM-Touch

Beskrevet av Hilde Fresjarå.


TM-Touch
TM-Touch er en videokommunikasjonsløsning for nettbrett, tilpasset mennesker med syn- og/ eller hørselshemming.Hvordan virker den?

TM-Touch tilbyr lyd, video og samtidstekst på nettbrett, mobiltelefon, og PC, og brukes til bildetolking. For å bruke TM-Touch må du ha en konto hos T-Meeting. Du får mer informasjon om dette hos NAV hjelpemiddelsentral.

Innstillinger/ funksjoner

 • Lyd
 • Video
 • Samtidstekst
 • Tekst og videosvar på nettbrett
 • Teksttelefoni: IP basert (standard)
 • Justering av skrift: farge, størrelse og bakgrunn
 • Kan benyttes med braille tastatur og skjermleser (IOS)
 • Kan benyttes med Pebble klokke som varslingsenhet
 • Kan sende GPS posisjon

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad og Android.

Veiledning til bruk av appen

Du finner informasjon om bildetolktjenetsten på www.nav.no/bildetolk

I disse artiklene på Kunnskapsbanken kan du se eksempler på bruk av bildetolk:

Kunnskapsbanken – Bildetolk kan brukes i mange situasjoner

Kunnskapsbanken – Skrivetolking via bildetolktjenesten kan gjøre arbeidshverdagen enklere

Tips og ideer til bruk av appen

 • Ringe og motta videosamtaler fra bildetolktjenesten.
 • Få tilgang til videosamtale der du befinner deg.
 • Kan hjelpe til med å finne ut hvor du befinner deg ved å oppgi GPS posisjon.

Tilgjengelighet

Bryterstyring Skjermleser Zoom/Skjermforstørring

Apper fra samme leverandør

TM-mobile

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs